Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Naša spoločnosť - METAL STEEL INDUSTRY, .s.r.o. v školskom roku 2019 / 2020 uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so Strednou polytechnickou školou v Kňažej v študijnom odbore 2426 K - Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - študijný odbor.

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch zamestnávateľa METAL STEEL INDUSTRY, s.r.o.
Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole polytechnikej - Kňažia
Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať :

 • v 2. ročníku v čase od 7,00 h do 14,00 h od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň
 • v 3. ročníku v čase od 7,00 h do 14,00 h od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň
 • v 4. ročníku v čase od 7,00 h do 14,00 h od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň

Teoretické vyučovanie bude škola poskytovať:

 • od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň, podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Programátor - operátor CNC obrábacích strojov

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka
Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

 • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje (povinné plnenie zamestnávateľa),
 • stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa - 3,90 €/1 obed (z toho študent si platí 1,09 €/obed)

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

 • motivačné štipendium 50 Eur/mesačne od 2. ročníka
 • odmenu za prácu vykonávanú počas praktického vyučovania 3,713 Eur/hod
 • príspevok na stravovanie (ako kmeňoví zamestnanci)

Poskytovanie finančné zabezpečenie je upravené interným predpisom zamestnávateľa.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

 • pohovoru s uchádzačom,
 • hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ,
 • výsledkov odbornej stáže uchádzača u zamestnávateľa.

Ďalšie benefity poskytované zamestnávateľom

Zamestnávateľ poskytne žiakovi s učebnou zmluvou benefity zodpovedajúce benefitom poskytovaným zamestnancom zamestnávateľa:

 • kompletné vybavenie (pracovné oblečenie, ochranné pomôcky)
 • účasť na mimopracovných aktivitách spoločnosti – turistika, lyžovačka a pod.
 • možnosť letnej brigády alebo brigády nad rámec praktického vyučovania
 • možnosti odborného rastu (napr. odborné programovanie CNC strojov)
 • príjemné pracovné prostredie
 • prácu v zmiešanom kolektíve mladých aj skúsenejších ludí
 • garantované pracovné miesto po úspešnom ukončení štúdia
Logo EUlogo Operačný program výskum a inovácie
 

Miesto realizácie projektu:
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o., Mjr.Archiopova 230, Vyšný Kubín, 026 01 Dolný Kubín

Názov a sídlo prijímateľa: 
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o., Mjr.Archiopova 230, Vyšný Kubín, 026 01 Dolný Kubín

Názov projektu: 
Inovácia produkčného procesu v spoločnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r. o.

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Opis projektu:
Spoločnosť METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. zvyšuje efektivitu výroby prostredníctvom zavádzaním inovácií produkčného procesu s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja. Predmetom projektu je obstaranie a zavedenie do výroby sústružnícke centrum CNC s príslušenstvom. Obstarané zariadenie má definované parametre stroja tak, že dokážu inovovať celý proces výroby a zefektívniť využitie materiálov.

Výška poskytnutého NFP:
97 500 EUR

Dátum začatia  realizácie projektu:
24.04.2019

Dátum ukončenia  realizácie projektu:
10.06.2019

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

www.opvai.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

Ukážky prác návrhov a vývoja projektov

Podkategórie

Spolupracujeme


UNIVENTA
Nízkotepelné a zdroje vykurovania
THERMOGRAF
Vykurovanie a vzduchotechnika
AZ POKORNÝ
Výrobky pre rozvody vody, plynu. 
UNIVERSA
Tepelná a sanitárna technika
AUGUSTA SOLAR
Solárna technika
EUROSUN
Vákuové solárne systémy
EHT ITALIA
Tepelné a solárne systémy
Prev Next
JoomShaper

Pri poskytovaní informácií nám pomáhajú cookies. Používáním tohto webu s tým vyjadrujete súhlas