Solárne systémy

Slnečná energia predstavuje významný alternatívny a dostupný zdroj energie. Solárna energia dopadajúca na zemský povrch sa pohybuje v rozmedzí 1340-1390 W/m2. Jednou z možností využitia t.j. zachytenia a spracovania slnečnej energie sú solárne kolektory.
Kolektory pracujú na princípe fototermálnej konverzie, teda premene slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Absorpčná plocha transformuje dopadajúce slnečné žiarenie na tepelnú energiu a odovzdáva ho teplonosnej látke.

Dobre projektovo navrhnutým solárnym systémom je možné ušetriť podstatnú časť nákladov spojených s prípravou tepelnej energie. Úspora energetických nákladov spojených s prípravou teplej úžitkovej vodypre domácnosť predstavuje hodnotu 55-75 % v závislosti od dostupnosti slnečného svitu.

t solar 00 t solar 00 t solar 00 t solar 00

Úspora nákladov spojených s vykurovaním predstavuje hodnotu 25-40 %. V prechodových obdobiach pozostáva využitie slnečnej energie v predhriatí teplej vody, v letnom období je využitie slnečnej energie na prípravu teplej úžitkovej vody takmer plnohodnotné.
Vývoj solárnych kolektorov umožnil využitie slnečnej energie počas celého roka, a to na prípravu TÚV, ako aj na kúrenie alebo ohrev bazénov. Energetické zisky zo solárnych zariadení veľmi rýchlo zabezpečia návratnosť prvotnej investície a vytvoria nezávislosť na stúpajúcich cenách za energiu.

Vo všeobecnosti sa solárne kolektory delia na dve skupiny:

  • ploché
  • trubicové

Zatiaľ čo ploché kolektory sa vo väčšej miere využívajú na sezónny ohrev vody, trubicové vákuové kolektory, schopné dosiahnuť vyšší výkon, je možné využívať dlhodobejšie, aj ako zdroj pre nízkoteplotný systém vykurovania.

Slnečná energia využiteľná solárnym systémom je :

  • priemerne 3,5 až max 5,5 kWh/m2/deň v období 4. až 6. mesiac
  • priemerne 2,5 až max 3,5 kWh/m2/deň v prechodnom období jar-jeseň

Solárny kolektor Augusta

Solárny kolektor Augusta je vysoko účinný vákuový kolektor, kde teplonosná látka je izolovaná od okolitého prostredia. Tieto kolektory sú schopné využívať nielen priame, ale aj difúzne slnečné žiarenie (žiarenie odrazené od molekúl prachu a vzduchu).
Dôležitou vlastnosťou vákuových kolektorov je kvalita a stálosť vákua vo vnútri trubíc čo vylučuje možnosť orosovania a vznik korózie absorbéra s aktívnou selektívnou vrstvou.
Zároveň je zabezpečená vysoká tepelná účinnosť aj pri nízkych vonkajších teplotách, ako aj pri malej intenzite slnečného žiarenia.
Kolektory zložené z hermeticky tesných trubíc majú vzhľadom na stálosť vákua dlhú životnosť a dosahujú vysoké výkony.

Hlavné výhody solárnych systémov sú:

  • Vysoká životnosť
  • Jednoduchá montáž
  • Minimálne nároky na údržbu
  • Žiadna faktúra za dodávku tepla
  • Kompaktné prevedenie
JoomShaper

Pri poskytovaní informácií nám pomáhajú cookies. Používáním tohto webu s tým vyjadrujete súhlas