Logo EUlogo Operačný program výskum a inovácie
 

Miesto realizácie projektu:
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o., Mjr.Archiopova 230, Vyšný Kubín, 026 01 Dolný Kubín

Názov a sídlo prijímateľa: 
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o., Mjr.Archiopova 230, Vyšný Kubín, 026 01 Dolný Kubín

Názov projektu: 
Inovácia produkčného procesu v spoločnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r. o.

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Opis projektu:
Spoločnosť METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. zvyšuje efektivitu výroby prostredníctvom zavádzaním inovácií produkčného procesu s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja. Predmetom projektu je obstaranie a zavedenie do výroby sústružnícke centrum CNC s príslušenstvom. Obstarané zariadenie má definované parametre stroja tak, že dokážu inovovať celý proces výroby a zefektívniť využitie materiálov.

Výška poskytnutého NFP:
97 500 EUR

Dátum začatia  realizácie projektu:
24.04.2019

Dátum ukončenia  realizácie projektu:
10.06.2019

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

www.opvai.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

JoomShaper

Pri poskytovaní informácií nám pomáhajú cookies. Používáním tohto webu s tým vyjadrujete súhlas